KäännöksetKäännösalaSuomeksi

Toimeksiantojen rakennuspalikat, osa IV: Mikä maksaa?

Tällä kertaa keskitymme vain kääntämiseen. Edellisessä blogipostauksessa alustimme toimeksiantoprosessin siihen pisteeseen, että pääsit etsimään tekstillesi toimeksiannon suorittajaa. Pääsit jopa hakukonetulosten äärelle, löysit esimerkiksi viisi hyvää kääntäjää tai käännöstoimistoa, jotka vaikuttavat juuri sopivilta sinun tekstiäsi varten. Joillakin saattaa olla jo nettisivullaan tietoa heidän pyytämästään perushinnoittelusta, toisilla taas ei. Olet lähettämässä heille tarjouspyynnöt. Vaan millaista palkkiopyyntöä voit odottaa vastineeksi? Mikä maksaa? Mistä syntyy käännöksen hinta, mitä siihen sisältyy, ja miksi kääntäjä käyttää valitsemaansa hinnoitteluperustetta?

Kaikilla kääntäjillä on omat henkilökohtaiset syynsä valinnoilleen, mutta haluan kuitenkin poimia yleisistä käytännöistä muutamat selkeyttämään ajatuksiasi. Aloitetaan veloitusperusteesta. Pääluokkia on neljä: sana-, merkki-, rivi- ja liuskahinnoittelu. Myös tuntihinnoittelua käytetään. Veloitusperuste on yleensä valittu käytännöllisistä syistä: esimerkiksi lyhyissä tai keskipituisissa asiateksteissä sana-, rivi- tai merkkimuotoinen veloitus on yleensä järkevä, siinä missä pidemmissä teksteissä liuskaveloitus voi olla mielekkäämpi. Projektikohtainen tai tuntipohjainen veloitus voi tulla järkevimpänä vaihtoehtona kyseeseen silloin, kun kääntäjän työhön sisällytetään esimerkiksi tekstin toimitusta tai muuta varsinaisen päätoimeksiannon ulkopuolista tehtävää, tai kun projektin hinnoittelu muilla pääveloitustyypeillä ei ole muuten mielekästä, mistä lisää alla kohdassa 6. Itse suosin sanaperusteista hinnoittelua sen selkeyden vuoksi.

Tässä vaiheessa on tärkeää muistuttaa, että esimerkiksi sanaperusteisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me kääntäjät kääntäisimme sanoja. Merkitys ilmaistaan toisinaan yhdellä sanalla, toisinaan kokonaisella virkkeellä. Näitä kahta asiaa ei tule sekoittaa keskenään. Kääntäjä on merkitysten kääntäjä, sanakirjat ovat erikseen kääntäjän työkaluja.

Siirrymme eteenpäin. Olet saanut laskettua esimerkiksi tekstisi sanamäärän ja vertaat sitä kääntäjän tarjoukseen tai nettisivuilla ilmoitettuun hintaan. Yleensä veloituksen päälle tulee vielä ALV 24%, mutta jos asiaa ei ilmoiteta erikseen, kysy sisältyykö se hinnoitteluun.

Mitkä muut asiat vaikuttavat kääntäjän palkkioihin? Asiaa olen jo pohjustanut oman hinnoitteluni suhteen nettisivuillani, mutta käydään kohdat läpi vielä yleiselläkin tasolla:

  1. Mitä hintaan sisältyy? Käännökseen sisältyy käännös ja siihen tehtävät mahdolliset muokkaukset asiakkaan toiveiden mukaisesti (mikä on aivan tavallinen osa toimeksiantoa, ei automaattisesti ”virheiden korjausta”). Jos muokkauksia toivotaan, kääntäjät ilmoittavat, milloin lisämuokkaukset muuttuvat maksulliseksi, eivätkä kuulu enää perushintaan. Joidenkin kääntäjien hinnoitteluun sisältyy vielä toisen kielialan ammattilaisen, usein toisen kääntäjän tai oikolukijan, suorittama oikoluku, mutta se näkyy myös hieman kääntäjän perushinnoittelussa. Mikäli kääntäjä ei sisällytä automaattisesti lisäoikolukua varsinaiseen veloitukseensa (kääntäjä toki oikolukee työnsä itsekin ennen työn palauttamista asiakkaalle!), kannattaa huomioida kohta 4, jossa puhun asiasta hieman enemmän.
  2. Millaisen haasteen teksti tarjoaa kääntäjälle? Tämä seikka vaikuttaa käännöksen hintaan ratkaisevasti: jos alkuteksti on selkeä ja ymmärrettävä, eikä sisällä hankalaa terminologiaa, hinta on varmasti kohtuullinen. Kääntäjä arvioi tekstin tarjoustaan varten, jolloin hän myös arvioi sen, paljonko kääntämisen ulkopuolista työtä hän joutuu toimeksiantoasi varten tekemään. Tähän kuuluu esimerkiksi sanaston, tekstilajin tai -tyypin konventioiden, sekä muiden käännökseen vaikuttavien seikkojen selvittämistä. Jos pyydät kääntämään jonkin uuden kojeen tuoteselosteen tai käyttöohjeen, kääntäjä joutuu hyvin todennäköisesti selvittämään, myydäänkö samanlaista tuotetta jo kohdekulttuurissa ja miten ko. laite ylipäätään toimii. Kääntäjän työajasta kuluukin yleensä vain pieni osa varsinaiseen kääntämiseen. Myös käännettävän tekstin poiminta esimerkiksi nettisivuilta voi ja todennäköisesti vaikuttaakin hinnoitteluun – tai on erikseen laskutettava tehtävä, jos ko. työ vie paljon aikaa ja on työläs. Toisin sanoen on yleensä taloudellisesti järkevämpää toimittaa kääntäjälle tekstit itse esimerkiksi Word-tiedostona. Jos kyseessä taas on informaatiopohjainen nettisivu, josta käännettävät osuudet ovat helposti poimittavissa tai rajattavissa, voi kääntäjältä kysyä, kumman on järkevämpää poiminta tehdä. Kaiken kaikkiaan ohjenuorana kääntäjän pyytämää hintaa etukäteen arvaillessasi on hyvä pitää ajatusta siitä, että mitä enemmän kääntäjä saa keskittyä vain itse asiaan – kääntämiseen – sitä edullisempi on yleensä myös hinnoittelu.
  3. Mikä on käännöksen kielipari ja käännössuunta? Tämä sisältyy tavallaan edelliseen kohtaan, sillä käännöskielten ja -suunnan vaikutus hinnoitteluun perustuu siihen, kuinka paljon kääntäjä joutuu tarkistamaan sanoja ja termejä ja tekemään ylimääräistä oikolukua: jos kääntäjä kääntää johonkin muuhun kieleen kuin äidinkieleensä, esimerkiksi toiseen työkieleensä, se näkyy yleensä pienenä korotuksena perushintaan. Äidinkieleenhän on helpompi kääntää jo siksi, että kääntäjällä on sisäisesti paremmat valmiudet tekstin oikolukemiseen, mikä vähentää varsinaisen oikolukukierroksen työläisyyttä. Kielisuunnan vaikutus hintaan on kuitenkin huomattavasti vähäisempi kuin lähtötekstin sisällön ja muodon vaikutus, joten asiaa ei pidä säikähtää. Kieliparin vaikutus hinnoitteluun taas perustuu kielen harvinaisuuteen. Esimerkiksi englanti-suomi-kielipari ja -suunta ovat luonnollisesti Suomessa tehtävien käännösten puitteissa sangen yleiset, ja siten niiden hinnoittelun voi olettaa lähtökohtaisesti olevan kohtuullisempi kuin esimerkiksi jos kieliparina ja -suuntana olisi suomalaisella kääntäjällä suomi-japani. Kuten todettu, näitä tekijöitä ei pidä kuitenkaan säikähtää – tekstin sisältö on pääasiassa se, jonka pohjalta palkkiopyyntö muodostuu.
  4. Millaisella aikataululla käännös on toimitettava? Haluat oman tekstisi niin pian kuin mahdollista, eikö totta? Koska mahdolliset ylityötunnit ja epäinhimillinen työtaakka nostavat kuitenkin käännöksesi hintaa, on enemmän kuin suositeltavaa ehdottaa kääntäjälle aikataulua, jonka todella tarvitset. Mitä enemmän kääntäjällä on aikaa panostaa tekstiin, sen parempi – hänellä on aikaa panostaa pohjatyöhön (ks. kohta 2) ja kunnolliseen oikolukemiseen. Muista, että kääntäjä haluaa olla sinulle hyvä asiakaspalvelija ja toimii siis luonnostaankin niin nopeasti kuin se on inhimillisesti ja ammatillisesti mahdollista. Harkitse siis tarvitsetko tekstin todella seuraavaksi päiväksi, vai riittääkö, jos teksti on sinulla viikon loppuun mennessä. Sinulle aikataululla ei välttämättä ole merkitystä, mutta kääntäjälle muutamat lisäpäivät saattavat olla kultaakin kalliimpia – ja siten tekstillesi.
  5. Helpottaako käännöstyökalu merkittävästi kääntäjän tehtävää? Kääntäjät käyttävät yleensä nykypäivänä asiatekstikäännöksissä käännösohjelmia ja -muisteja työnsä tukena. Se on jo arkipäivää, lähes oletusarvo, ja siten käännöstyökalun käyttö sinänsä ei näy varsinaisessa palkkiopyynnössä (sen sijaan hänen tarjoamansa deadline on varmasti aikaisempi). On kuitenkin tilanteita, joissa työkalun käyttö antaa tavanomaista merkittävämmän edun ja vähentää kääntäjän työmäärää huomattavasti. Jos teksti sisältää paljon toistoa, tai jos asiakkaalla on tarjota kääntäjälle hyvä käännösmuisti, joka vähentää kääntäjän terminhakutarvetta murto-osaan, saattaa kääntäjä ottaa tämän huomioon hinnoittelussaan riippuen siitä, kuinka merkittävästi käännöstyökalu helpottaa tehtävän suorittamista. Tällaisia tekstejä saattavat olla esimerkiksi verkkokauppaa varten käännettävät tuoteluettelot, joissa tuoteryhmän perussana (esim. ”pusero”) toistuu lähes jokaisen tuotteen kohdalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, etteivät käännöstyökalujen toimintatavat aina noudata maalaisjärkeä sen suhteen, miten ohjelma analysoi lähtökielen ja karsii toistuvuutta, joten itseään toistavaakaan tekstiä ei automaattisesti ole helpompi kääntää käännöstyökalun avulla. Jos toimitat käännettävän tekstin kääntäjälle jo tarjouspyynnön tehdessäsi, kääntäjä voi analysoida tekstin käännöstyökalunsa avulla ja nähdä, kuinka hyvin ohjelma huomioi tekstissä toistuvat rakenteet tai sanat, ja huomioida tämän jo alustavassa tarjouksessaan. Mikäli tekstisi käsittelee arkaluontoista materiaalia, kuten yrityksen sisäistä viestintää tai henkilökohtaisia tietoja, voit halutessasi pyytää kääntäjältä allekirjoitetun vaitiolosopimuksen ennen varsinaisen tekstin lähettämistä. Tekstin lähettämistä jo tarjouspyynnön liitteenä  ei siis tarvitse epäröidä tietosuojallisista perusteista.
  6. Onko toimeksiannon koko ja tekstin määrä merkittävä? Kuten todettu, toisinaan asiakkaalla on käännettävää tekstiä niin paljon, ettei sana- tai edes liuskahinnoittelu ole järkevää, jolloin esimerkiksi projektikohtainen veloitus voi tulla kyseeseen. Yksi vaihtoehto on projektin jakaminen osiin. Kysy tällaisissa tapauksissa tarjouspyynnössäsi kääntäjältä, mitä hän ehdottaisi projektin käsittely- ja hinnoittelutavaksi. Joskus kääntäjä ottaa suuren toimeksiannon huomioon myös palkkiopyynnössään, joten älä tuijota liikaa kääntäjän ilmoittamaa hinnoitteluyksikköä ja sen veloituksen määrää, vaan uskaltaudu kysymään tarjousta suuristakin projekteista!

Tähän loppuun haluan liittää vielä muutaman sanan itse tarjouksesta ja siihen kohdistuvista ennakko-odotuksista. Ammattimaisen kääntäjän tarjouksen tunnistaa mielestäni jo siitä, millaisen tarjouksen hän toimeksiantoasi varten laatii. Pyydä erittelyä hinnoitteluperusteista, jos saamasi tarjous sisältää vain palkkiopyynnön vailla minkäänlaista selontekoa siitä, mihin summa perustuu.

Useimmilla kääntäjillä on mielessään ns. pohja- ja kattohinnat toimeksiannoille, eli vaikkapa alin ja ylin sanahinta, joiden väliin heidän yksikkökohtaiset palkkiopyyntönsä sijoittuvat. Yllä mainitsemani tekijät vaikuttavat siihen, mihin juuri sinun toimeksiantosi sijoittuu kääntäjän hinnoitteluakselilla. Pohjahinta tai jopa sitäkin alhaisempi hinta on tietysti se, johon itse toivoisit palkkiopyynnön perustuvan, mutta kannattaa muistaa, että ko. raja-aita on kuitenkin laskettu etukäteen perustuen siihen, millä summalla kääntäjä saisi elätettyä itsensä ja perheensä, ja siten pohjahinta ei ole tuulesta temmattu.

Kun pyydät kääntäjältä tarjousta, muista tämä humoristinen kärjistys:

http://glosalia.com/en/translations-in-barcelona/

Kääntäminen ei missään nimessä ole liukuhihnatyötä. Houkuttelevan halvalta vaikuttava tarjous ei aina takaa laadukkainta lopputulosta, ainakaan nopealla aikataululla. Kun pyydät tarjouksia kääntäjiltä, pohdi kuvan kolmea elementtiä ja mieti, mikä on sinun aikatauluusi, budjettiisi ja arvoihisi soveltuva yhdistelmä, jos olisi pakko valita näistä kolmesta kärjistyksestä: hyvää halvalla hitaasti, hyvää nopeasti kalliilla, vai huonoa nopeasti halvalla. Joskus tekstin ydinsisällön pukeminen ymmärrettävään asuun saattaa riittää. Joskus tekstisi täytyy kääntää pilkulleen vastaamaan lähtötekstin sisältöä ja muotoa. Kaikille ratkaisuille on aikansa ja paikkansa. Kuten totesin edellisessä kirjoituksessani, lähde liikkeelle aina tekstistäsi ja siihen kohdistuvien odotusten ja tarpeiden, käyttötarkoituksen, arvioinnista. Pyytäessäsi tarjousta kääntäjältä ilmoita millaiset odotukset sinulla käännökselle on. Näin tarjous heijastaa tarvitsemaasi palvelua ja luultavasti siis paremmin sitä, mitä palkkiopyynnöltä odotit.

Save