Rekisteriseloste ja tietosuoja

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 

Rekisterinpitäjä:

Lioness Kielipalvelut

Y-tunnus: 2703300-5

Leinikkikatu 2 B 5, 20740 Turku

 

Rekisterin nimi:

Lioness Kielipalveluiden henkilötietorekisteri

Kirjeitä tekstien ääreltä (sähköpostilista)

 

Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käytetään Lioness Kielipalveluiden suoramarkkinointiin, myyntiin sekä muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, kuten yhteydenpitoon ja asiakas- ja yhteistyösuhteen ylläpitoon. Laajempia yhteystietoja (ks. “Säännömukaiset tietolähteet ja rekisterin tietosisältö”) käytetään laskutukseen. Verkkosivuston ja yrityksen sosiaalisen median sivuilla vierrailleista kerätään myös yksilöimättömiä kävijätietoja verkkosivuston, sosiaalisen median kanavien, markkinoinnin ja palvelujen toiminnan edistämiseksi ja parantamiseksi (ks. “Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely”).

 

Säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin tietosisältö:

Sähköpostilistan henkilötiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan tai päivittää omia tietojaan. Uutiskirjeen tilaajista kerätään seuraavat tiedot:

  • Etunimi
  • Sähköpostiosoite

Sähköpostilistalle rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

 

Henkilötietoja voidaan kerätä myös potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa tehtävää yhteydenpitoa varten, tai varsinaisten asiakkaiden laskuttamista varten, jolloin voidaan kerätä osa tai kaikki seuraavista henkilötiedoista:

  • Koko nimi
  • Yrityksen nimi
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Y-tunnus

 

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely:

Verkkosivusto www.lionesskielipalvelut.com on kaikille avoin, eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Sivuston käytöstä voidaan kerätä tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista, tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics, jota koskevat Googlen omat tietosuojakäytännöt. Vastaavanlaisia tietoja voidaan kerätä yrityksen sosiaalisen median kanavien, kuten Facebook-sivun, käyttäjistä.

Tunnistetietoja käsitellään sivuston kehittämisen ja markkinoinnin tueksi.

Palautteen, yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan viestin voi lähettää yrityksen verkkosivuston yhteydenottolomakkeen välityksellä. Viestiin liitetään lähettäjän yhteystiedot, jotta siihen voidaan vastata. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat sähköpostipalveluun.

 

Tietojen tarkistaminen ja poistaminen:

Yritys ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta.  Uutiskirjeen tilannut asiakas voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Sivuston käyttöä koskevat tiedot eivät ole asiakkaiden käytettävissä. Uutiskirjeen ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan asiakkaan tunnistetiedoista sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista, eli kun asiakas ei ole avannut kuukausikirjettä 12 kuukauteen.

 

Yhteydenottopyynnön tai muun viestin kautta saadut tiedot voidaan poistaa henkilön kirjallisesta vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Henkilötietorekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Henkilötiedot poistetaan, mikäli niiden käytölle ei ole enää tarvetta, esimerkiksi loppuneen asiakas- tai yhteistyösuhteen vuoksi. Asiakas tulkitaan entiseksi asiakkaaksi, jonka henkilötietojen säilyttäminen ei ole tarpeellista, kun viimeisimmän laskun eräpäivästä, tai viimeisimmästä yhteydenpidosta, on kulunut 6 kuukautta.

 

Tietojen luovutus:

Rekisterien tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti-, markkinointi- tai mielipidetarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

 

Evästeet:

Yritys kerää tietoja www.lionesskielipalvelut.com -sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille saattaa olla tällä sivustolla linkkejä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Tällaisia liitännäispalveluja ovat muun muassa sosiaalisen median painikkeet. Ulkopuolisten palveluntarjoajien ja sivustojen mahdollisesti asettamat evästeet eivät ole hallinnassamme, ja niistä saa lisätietoa näiden kolmansien osapuolien verkkosivuilta.

 

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

 

Rekisterin suojaus:

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Pääsy rekisteriin on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja/tai muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 25.4.2018