KäännöksetKäännösalaSuomeksi

Toimeksiantojen rakennuspalikat, osa I: Mitä tarkoittaa laatu?

Aloitan blogin herättelyn juttusarjalla asiakkaiden ja kääntäjien ensikohtaamisesta ja sen osa-alueista.

Otsikon kysymys on vanha, mutta edelleen ajankohtainen varsinkin käännösalalla. Kun kääntäjät mainostavat tekevänsä laadukkaita käännöksiä, tai kun asiakkaat etsivät toimeksiannolle tekijää, joka tuottaa hyvää jälkeä, mitä näillä oikein tarkoitetaan? Tietävätkö toimijat sitä itsekään?

 
Käännöksen laatua säätelevät kriteerit vaihtelevat asiakkaasta ja tekstityypistä toiseen, mikä ei tunnu olevan itsestäänselvyys – välttämättä kummallekaan osapuolelle

Siinä missä joku haluaa tekstinsä käännöksen olevan sisällöltään ja muodoltaan tismalleen sama kuin lähtötekstinkin, toinen asiakas toivoo käännökseltä mukailevuutta, mutta ei varsinaista sananmukaisuutta. Informatiivisen tekstin käännöksen sana- ja sävytarkkuus on usein tiukempi kriteeri laadulle kuin vapaamuotoisemmissa teksteissä, joissa päätavoitteena on tyypillisesti dynaaminen vastaavuus – eli se, että teksti herättää saman reaktion lukijassa kummallakin kielellä. Joissakin tekstityypeissä säännöt ovat suorastaan ehdottomat: esimerkiksi EU-tekstien rakenne ja termistö ovat harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta ennaltamääriteltyjä. Asiakas voi kuitenkin yllättäen toivoa konventioidenkin säätelemältä tekstiltä, kuten akateemiselta artikkelilta, jotain muuta. Mikä silloin määrittää laadun? Kuinka paljon kääntäjällä on vapauksia irtautua lähtötekstistä?

 
Näitä eroja laatukriteereissä harvoin tiedostetaan, ja siksi onkin tärkeää keskustella toimeksiannosta sopimisen yhteydessä, millaisen käännöksen asiakas juuri käännettäväksi antamastaan tekstistä toivoo

Yrityksen sisäiseen tiedotukseen päätyvä teksti voi olla sävyltään hyvin erilainen julkisuuteen levitettävään tiedotteeseen verrattuna. Siispä kääntäjille tärkeä tieto on myös se, kenelle teksti on suunnattu ja missä se on tarkoitus julkaista (jos ylipäätään julkaistaan). Tekstin kohdeyleisö säätelee haluttua tyyliä ja tekstin sävyä erityisesti silloin, kun asiakas toivoo käännöksen olevan ennemmin idiomaattinen ja kohdekulttuuriin ja –käytänteisiin istuva kuin tarkka alkutekstin kopio. Ovathan joidenkin tekstilajien konventiot erilaiset esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Suomessa: esimerkiksi CV:n sisältöä, rakennetta ja ulkoasua koskevat normit voivat olla hyvin erilaiset kahden eri kulttuurin välillä. Kääntäjän täytyy olla tietoinen näistä eroista, mutta ennen kaikkea siitä, mitä asiakas todella toivoo, ja osattava kysyä sitä, mikäli se ei käy tilauksesta ilmi. Asiakkaan valveutuneisuutta on olla tietoinen omista toiveista ja linjauspäätöksistä esimerkiksi yrityksen markkinointimateriaalien tyylistä jo toimeksiannosta sopimisen yhteydessä.

 
Kääntäjän ammattitaito ei myöskään perustu vain kahden työkielensä tuntemiseen tai käännöstieteen asiantuntijuuteen

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton puheenjohtaja Heikki Karjalainen muistutti Turun Sanomiin kirjoittamassaan vastineessa (TS, 30.1.2016) epäilyksiin kääntäjien hyödyllisyydestä siitä, että osa kääntäjien ammattitaitoa on puuttuvan erityisalatietämyksensä kompensoiminen soveltuvan alan kontakteilla. Kääntäjä ei erityisosaamisestaan huolimatta ole sanakirja tai kaikkitietoinen ensyklopedia. Kääntäjän ehkäpä tärkein työkalu onkin kyky ottaa asioista selvää ja uskallus turvautua erityisasiantuntijoiden tietämykseen, kun tilanne sitä vaatii. Aivan kuten asiakaskin turvautuu kääntämisen asiantuntijaan, kääntäjään. Sanakirjoja käyttävän kääntäjän erottaa sanakirjaa käyttävän yrityksen kielitaitoisesta työntekijästä se, mitä sanakirjan ehdottamilla sanoilla tehdään – kääntäjä tunnistaa sanat, jotka ovat oikeita juuri haluttuun kontekstiin (ja tietää myös milloin olla luottamatta sanakirjaan), ja osaa yhdistää ne toisiin tavalla, joka palvelee käännöstä eritoten omana tekstinään toivotulla tavalla. Laatu ei siis kääntäjän kohdalla tarkoita vain kieli- ja kulttuuritietämystä, vaan ennen kaikkea joustavuutta tuottaa teksti, jonka asiakas tarvitsee.

Kun molemmat osapuolet ovat tietoisia juuri sinun toiveistasi, myös itse käännöksestä tulee suurella todennäköisyydellä juuri sitä mitä toivoit – korkealaatuinen.

 

————

Oletko kiinnostunut käännösalaa koskevista uutisista? Löydät kääntämiseen ja kansainvälisyyteen liittyviä artikkeleja Twitter-kanavastani, sekä myös toisinaan Facebook-sivultani. Suomeksi käsittelen alaa tässä blogissa, jonka päivitykset saat kätevästi tilattua suoraan sähköpostiisi oikeasta sivupalkista!

 

Artikkelia on muokattu 23.7.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.