KäännöksetKäännösalaSuomeksi

Mikä ihmeen transcreation?

Jokin aikaa sitten törmäsin keskusteluun, jossa henkilö oli ostanut käännöksen, mutta ei ollut tyytyväinen saamaansa palveluun, koska se oli ilmeisesti liian kirjaimellinen käännös alkuperäisestä tekstistä. Kun kollegat kyselivät, millaisen toimeksiannon asiakas oli antanut, kävi ilmi, että asiakas olisi todellisuudessa kaivannut hyvin vapaata käännöstä alkutekstistä, jopa alkutekstin käyttämistä vain uuden tekstin pohjana – mutta hän oli tilannut kuitenkin toimeksiannossaan vain käännöksen.

Kuten voitkin jo päivän aiheesta arvata, asiakas olisi toivonut palvelua, joka alalla tunnetaan nimellä transcreation, mutta koska asiakas ei tuntenut tämän erikoispalvelun nimeä, eikä ilmeisesti kumpikaan osapuoli nostanut esiin palveluun liittyviä erikoistoivomuksia tai niitä tarpeeksi eritellyt, niin kääntäjän kuin asiakkaankin odotukset työn lopputuloksesta kolisivat pöpelikköön. Ongelma tuntuu olevan varsin yleinen, joten ajattelin kuvailla tänään lyhyesti kääntämisen muotoja ja transcreationia palveluna, jotta saisit asiakkaana juuri sitä, mitä olit toivonutkin, kun seuraavan kerran käytät käännöspalveluita.

Mikä on käännös?

Olen puhunut kääntämiseen liittyvistä odotuksista ja erityispiirteistä tämän blogisarjan muissa osissa, joten ne kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa, mutta jotta voimme ymmärtää, mitä transcreation on, lienee hyvä muistaa, millainen mielikuva kääntäjälle syntyy, jos häneltä tilataan käännös.

Käännös on alkutekstin merkitys toiseen kieleen puettuna

Jos kääntäminen riisutaan eri tilanteiden asettamista vaatimuksista, se on lopulta alkukielisen merkityskokonaisuuden muuntamista toiselle kielelle niin, että kohdekielen lukija ymmärtää omalla kielellään saman tai ainakin hyvin vastaavan merkityskokonaisuuden. Vastaavuutta voidaan tietenkin mitata eri tavoin, ja kuten jo hieman vihjasinkin, käsitys siitä, mikä on hyvä käännös, on hyvin tilannekohtainen – mutta lähtökohtaisesti käännöksen tilaaja tilaa saman merkityskokonaisuuden toiselle kielelle käännettynä.

Koska tämä on jokaisen kääntäjän perusolettamus, on tärkeää muistaa mainita erityistoivomuksista kääntäjälle erikseen, jos käännöksen on oltava vapaampi tai jotenkin muuten erilainen kuin alkuteksti. Kääntäjä ei siis lähtökohtaisesti poikkea alkutekstistä (huom. merkityksestä), ellei asiakas sitä erikseen pyydä ja jollei luonteva kääntäminen itsessään sitä vaadi. Ja vaikka ammattilaisena kääntäjä toivottavasti muistaa käännökseen liittyvistä toivomuksista kysellä, kannattaa ne ilmoittaa kääntäjälle itse heti toimeksiannon aluksi, niin vältytään ikäviltä kolareilta odotusten välillä.

Vapaa käännös

Jos asiakas toivoo, että alkutekstistä poiketaan esimerkiksi siksi, että toisenkielinen kohderyhmä on erilainen alkutekstin kohderyhmään verrattuna, mutta tekstin merkitys, sävy yms. halutaan edelleen välittää, puhutaan vapaasta käännöksestä. Tällöin kääntäjä kyselee tarkempia tietoja siitä, miltä osin alkutekstistä halutaan poiketa ja miksi ja onko jotain muita seikkoja, mitä hänen pitäisi ottaa työssään huomioon, jotta uudesta tekstistä tulee varmasti sellainen kuin asiakas oli toivonutkin. Vapaita käännöksiä ja niiden muotoja on siis yhtä paljon kuin on asiakkaitakin: kun asiakas on tilannut vapaan käännöksen, sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti, kuinka vapaat kääntäjän kädet lopulta ovat ja kuinka paljon tekstin kanssa saa revitellä.

Mutta missä menee vapaan käännöksen ja täysin uuden tekstin luomisen raja? Osittain tästä syystä alalle on syntynyt termi transcreation, joka edustaa kääntämisen vapausmittarin ääripäätä – palvelua, joka ei ole pääasiassa enää kääntämistä.

Transcreation – luovaa tekstin tuottamista toisella kielellä

Transcreation ilmaisee terminä toisaalta siirtymää, toisaalta luomista. Eli on jotain, mitä halutaan alkutekstistä siirtää uudelle kielelle, mutta pääosin luodaan kuitenkin uutta. Transcreationille tyypillistä onkin, että alkutekstin tarkan merkityksen sijaan halutaankin siirtää uudelle kielelle alkutekstin tyyli ja kenties perussanoma. Esimerkiksi suomenkielisestä humoristisesta markkinointitekstistä halutaan englanninkielinen versio, jossa ei kuitenkaan tarvitse olla sama teksti, mutta kohdeyleisön tulisi reagoida uuteen tekstiin yhtä huvittuneesti kuin alkutekstinkin lukijat ja saada esitellystä tuotteesta samankaltainen käsitys.

Transcreation on siis usein uuden tekstin luomista alkutekstin pohjalta, kirjoitustyötä, copywritingia, eikä varsinaisesti enää pelkkää kääntämistä. Joskus palvelusta puhutaan luovana kääntämisenä suomeksi. Ja siksi transcreation onkin usein palvelu, jota kaikki kääntäjät – kuten minä – eivät tarjoa. Se on kirjoittaja-ammattilaisen, usein markkinoinnin alan työtä, johon valitettavasti kääntäjänkoulutus ei yksinään valmista. Sanoisinkin siis, että ihanteellisin tekijä transcreation-työlle on copywriter tai tekstin edustaman alan kirjoittamisen ammattilainen, joka on myös opiskellut kääntämistä tai vähintäänkin kohdekieltä ja -kulttuuria toisena opintolinjanaan, tai vastaavasti kääntäjä, joka on harjaantunut copywritingiin tai alan tekstien tuottamiseen. Tarvitsemasi tekijän osaamispainotus riippuu siitä, kuinka paljon työssä on kääntämistä ja kuinka paljon vapaata luomistyötä.

Kuten muutkin käännöspalvelujen tuotteet, myös paras transcreation syntyy, kun tekijä ja asiakas tekevät tiivistä yhteistyötä. Kommunikaatio on onnistuneen projektin avain.

Kun olet siis tilaamassa käännöstä tai alkutekstistä inspiraationsa ottavaa toisenkielistä tekstiversiota, muista käydä läpi mm. omissa tilausohjeissani antamani lista:
• mikä tekstityyppi on kyseessä
• mitä palvelua olet tilaamassa ja mitä siltä toivot
• kenelle teksti on tarkoitettu eli mikä on lopullisen tekstin kohderyhmä

Näin varmistetaan, että kummatkin osapuolet ovat kartalla siitä, mitä ollaan tekemässä ja kenelle, ja odotukset valmista työtä kohtaan ovat realistiset ja ennen kaikkea yhteiset. Näin kumpikin voi olla tyytyväinen lopputulokseen ja siihen, mitä yhdessä alkutekstistä saatiin aikaan.


Toivottavasti tästä artikkelista on sinulle hyötyä! Jos kansainvälinen kauppa ja markkinointi kiinnostaa sinua, kannattaa seurata Twitter-tiliäni, jonne kerään pääosin englanniksi mielenkiintoisia artikkeleita ja kirjoituksia liittyen kansainväliseen viestintään, kääntämiseen ja markkinointiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.